Funkce a požadavky na bezpečnostní plomby Unisto

Riziko krádeží a podvodných činností se zvyšuje s hodnotou přepravovaného zboží, což zase znamená vyšší nároky na bezpečnostní plomby. Následující body ovlivňují naši politiku vývoje vysoce kvalitních bezpečnostních plomb:  

 • Bezpečnostní plomby by měly indikovat, zda bylo či nebylo určité zařízení se zámkem již otevřeno 
 • Odolnost vůči manipulaci taková, že je manipulace nemožná, obtížná nebo alespoň časově náročná 
 • Přidání speciálních vlastností, které zviditelňují neoprávněnou manipulaci s bezpečnostní plombou 
 • Odolnost vůči výměně dílů součástky 
 • Zabránění náhodnému zlomení plomby na místě 

Takové nároky a požadavky vedou zpravidla k použití plomb vyrobených z četných součástí a materiálů. Ve spojení s logem zákazníka, průběžným číslováním, čárovými kódy, kódy datových matic atd. je zajištěno, že je každá plomba jedinečná a nevyměnitelná.

Proč byste se měli vyhnout nákupu bezpečnostních plomb na internetových portálech?

Proč opatřujete své nákladní kontejnery, vozíky s duty free zbožím, sudy atd. plombami?

Samozřejmě proto, abyste zabezpečili jejich obsah. A právě z toho důvodu se vyplatí použít ty nejlepší dostupné bezpečnostní plomby. Zastáváme názor, že toho lze docílit jen na základě kompetentního poradenství.

Bezpečnostní plomby dnes snadno nakoupíte na různých internetových portálech, jako například eBay. Víte ale, od koho zboží kupujete? Nikdo vám nezaručí serióznost zdroje, ani to, že se u zakoupené plomby jedná o unikát. Nakupujete zcela anonymně. Takové plomby bývají také často pořizovány za účelem trestné činnosti, jelikož jsou snadno manipulovatelné.

Úspěšná partnerství se zakládají na důvěře a jistotě

Právě proto existuje mnoho argumentů proti nakupování bezpečnostních plomb prostřednictvím internetových portálů. Uvádíme zde jen několik argumentů, které proti tomu hovoří: 

 • Není zajištěna jedinečnost plomby (číslo/čárový kód, barva, logo).
 • Není zaručena zpětná dohledatelnost plomby.
 • Co by se stalo, kdyby se u plomby vyskytl náhlý problém? V případě potíží se nemáte na koho obrátit a nemáte zajištěnou žádnou poprodejní podporu.
 • Nejsou k dispozici relevantní certifikáty (ISO 17712, environmentální certifikát, REACH atd.).
 • Není zajištěna dlouholetá dostupnost zboží.
 • Bez poradenství si nemůžete být jisti, že jste zvolili řešení dokonale odpovídající vašim požadavkům.
 • Jelikož nevíte, odkud plomba pochází, hrozí vysoké riziko podvodu. Kriminální původ zboží bohužel nelze vyloučit.

Zkušenosti společnosti Unisto jsou zárukou vaší bezpečnosti

S Unisto jste v dobrých rukách: spolehněte se na naše více než devadesátileté zkušenosti v oblasti výroby bezpečnostních plomb a na kompetentní poradenství našich odborníků na bezpečnost přímo u vás na místě. Nabízíme vám nejvyšší standardy kvality na světě, spolehlivost a poradenství i po uskutečnění dodávky.

Tolik výhod a takovou míru spolehlivosti vám neposkytne žádný internetový portál.

Spojte se s námi a vyzkoušejte nás. Těšíme se na vás!  

Přehled klasifikace plomb

Označovací bezpečnostní plomba 
Plomba vyrobená z vhodných materiálů navržená tak, aby se dala otevřít lehce rukou nebo jednoduchým řezacím nástrojem nebo nůžkami.  

Bezpečnostní plomba 
Plomba navržená a vyrobená z materiálu, který poskytuje omezenou odolnost vůči neoprávněnému vniknutí a lze jej odstranit lehkým nástrojem. 

Vysoce bezpečné plomby  
Plomba navržená a vyrobená z materiálu, jakým je kov nebo kovový kabel, která je koncipována tak, že zpomalí vniknutí. Vysoce bezpečné plomby je obvykle třeba odstraňovat výkonnými odstřihávači svorníků nebo nůžkami na kabely. 

Fyzická síla plomby se zjišťuje zkouškou tahem, zkouškou na střih, torzní a nárazovou zkouškou. 

Mechanické zkoušky - ke klasifikaci bezpečnostních plomb je třeba otestovat následující: 

 • a) Nárazová zkouška: 
  Nárazová zkouška se provádí pro stanovení odolnosti proti nárazu za teploty 18 °C až -27 °C.   Nárazová zkouška probíhá ve třech fázích: v každé fázi proběhne pětkrát (celkem 15krát) definované působení silou na plombu. 
 • b) Zkouška tahem: 
  Zkouška tahem se provádí k otestování síly blokovacího mechanismu plomby. 
 • c)  Torzní zkouška 
  Torzní zkouška se provádí k určení odolnosti plomby vůči ohybovému zatížení (k určení síly potřebné k ohnutí plomby o 90° za 3 s). 
 • d) Zkouška na střih:  
  Zkoušku na střih je třeba provést pro testování odolnosti plomby proti prostřižení řezací čepelí jako např. řezačem svorníků. 

Důležité: Všechny bezpečnostní plomby je třeba kontrolovat, aby se zjistily všechny druhy manipulace. 

Druhy bezpečnostních plomb

Plastové bezpečnostní plomby 

Plastové plomby se vyrábějí z různých druhů plastových materiálů a používají se především jako indikátory neoprávněné manipulace nebo nepovoleného vstupu. Design plastových plomb umožňuje vizuální kontrolu, zda nedošlo k pokusu o manipulaci nebo ke krádeži. Jelikož porušená plastová plomba je známkou neoprávněné manipulace, označují se často jako plomby indikativní.

Existují různé kategorie plastových bezpečnostních plomb, přičemž převažují plomby s nastavitelnou délkou (rovněž zvané plomby s variabilní délkou nebo utahovací plomby), plomby s pevnou délkou, plomby ve formě visacího zámku a plomby pro přepravky. V závislosti na použití, typu kontejneru, který má být zaplombován, a požadavcích na stupeň zabezpečení může být určitý typ plastové plomby vhodnější než ostatní. Mezi typická použití patří například pytle, vozíky pro odvětví letecké dopravy a stravovacích služeb, boxy, sudy, pojízdné klece atd. 

Plastové bezpečnostní plomby lze obvykle opatřit logem zákazníka a jejich jedinečnost je zaručena jedinečným číslováním a čárovým kódem.
Různé barevné varianty umožňují přizpůsobení plastových bezpečnostních plomb vlastním potřebám a zároveň mohou zefektivnit logistické procesy zákazníka. 

Bezpečnostní plomba z kovu  

 • Plomby z kovového pásku/kovové spony jsou vyrobeny z kovového materiálu a slouží především jako bariérová ochrana 
 • Svorníkové plomby poskytují nejvyšší úroveň bariérové ochrany a vyrábějí se ze dvou kovových částí, které lze do sebe vložit prostřednictvím blokovacího mechanismu  
 • Kabelové plomby se skládají z ocelového kabelu upevněného na jednom konci v blokovacím mechanismu tělesa plomby 

Opakovaně použitelné bezpečnostní plomby 
Opakovaně použitelné plomby se skládají z opakovaně použitelného těla plomby, jež lze zajistit plombou na jedno použití 

Elektronické plomby   
Elektronické plomby jsou typicky opakovaně použitelné. Při každém zavření nebo otevření generují jedinečný čas, datum a číslo. Všechna zamykání a odemykání se evidují a zaznamenávají.  

Štítky zviditelňující manipulaci 
Štítky zviditelňující manipulaci lze fyzicky připevnit na povrch a uživateli dávají na výběr, zda zbytek ponechá, nechá rozložit nebo zda ukáže pokus o odstranění či manipulaci. 

Volba správné bezpečnostní plomby v konkrétním případě

rotože při rozhodování o správné bezpečnostní plombě hraje rozhodující roli mnoho faktorů, jsme přesvědčeni, že v každém specifickém případě může zajistit použití ideální bezpečnostní plomby pouze odborná rada od našeho odborníka na bezpečnostní plomby. 

Následující faktory stanovují, která plomba by měla být nejlépe použita pro daný úkol: 

 • Jaký druh jednotky má být zabezpečen? Například: valník, kontejner, pokladna, elektroměr, sudy, tašky, vozíky, dveře, krabice, přepravní skříně, pytle atd. 
 • Za jakých okolních teplot se používají plomby? 
 • Jak dlouho zůstane bezpečnostní plomba připevněná na kontejneru? 
 • Hledáte snadno odstranitelnou plombu nebo bariérovou plombu?  
 • Jak dlouho zůstane zaplombovaný objekt bez dozoru?   
 • Jak cenný je obsah? 
 • Jaký systém číslování je vyžadován k tomuto účelu (sekvenční nebo náhodný)? 
 • Musejí být pořadová čísla elektronicky čitelná? Jaký druh čárového kódu? 
 • Jaké jsou logistické požadavky? (Jsou třeba rozličné barvy?) 

Náš zkušený tým bezpečnostních expertů vám může odborně a vhodně poradit podle vašich speciálních potřeb a požadavků.